Het programma ASTRONOM kan zonder enige kosten worden 'gedownload' en gedurende maximaal 3 maanden (afhankelijk van de publicatie datum)  worden uitgeprobeerd. Daarna is het programma niet meer te gebruiken. U kunt het programma ook laten registreren: Het reeds geïnstalleerde programma ASTRONOM kan dan worden opgewaardeerd naar een ongelimiteerde geldigheidsperiode versie door het bestellen van een registratiecode. Voor deze registratiecode wordt echter een vergoeding gevraagd.

 

Register.GIF (4144 bytes)

Indien U geïnteresseerd bent, vul dan het onderstaande formulier in. Wanneer U het programma wilt laten registreren met de registratiecode vul dan ook het het betreffende betalingsveld in hoe U wilt betalen. U ontvangt dan binnen een paar dagen een bevestiging met de benodigde bestel informatie (b.v. bankrekeningnummer waarop de betaling kan worden gedaan). Nadat Uw betaling is ontvangen, krijgt U de registratiecode met een instructie per e-mail toegestuurd. Het blijft te allen tijde mogelijk om ASTRONOM te downloaden na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de evaluatieversie. 

Aanvraag:

AANBIEDING: Indien gewenst kan eenmalig een kosteloze aanvraag worden gedaan om de evaluatietijd met 3 maanden te verlengen.

                        

Bestellen is veilig! Met Uw gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. 

BELANGRIJK: Ofschoon de hoogste zorg is besteed aan de software van ASTRONOM, houdt de auteur van dit programma te allen tijde het recht voor zonder opgaaf veranderingen aan te brengen. De auteur aanvaart geen enkele aansprakelijkheid van schade voortvloeiend uit het gebruik van het programma en/of de samenhangende informatie.

NB: zowel voor de Engelse als voor de Nederlandse versie is dezelfde registratiecode te gebruiken. ASTRONOM 13 is ingepakt als een zelf-extracting ZIP file van 1.7 MB. Downloaden is veilig: De software is volledig getest op de afwezigheid van malware 


Reinier C.Ott  .   Uiverweide 33 .  6708 LA .  Wageningen .  The Netherlands . (+31)317-410492  .   rcott@dutch.nl